Ορεινές - Εναλλακτικές Διαδρομές Δήμου Αλεξανδρούπολης
Η ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή και ενημερώνεται συνέχεια με πληροφορίες και περιεχόμενο.

Δωρικό

Δωρικό, οικισμός (υψόμ. 80 μ.), 19 χλμ. Β της πόλης της Αλεξανδρούπολης με 327 κατοίκους.

  • Ιστορικά στοιχεία της περιοχής

    Το χωριό Δωρικό βρίσκεται 19 χλμ Β της Αλεξανδρούπολης . Πρόκειται για ημιορεινό προσφυγικό οικισμό του οποίου οι κάτοικοι προέρχονται από τον Πόντο και τις περιοχές του Καυκάσου.

  • Πολιτισμικό πλαίσιο

    Το Δωρικό συμμετέχει στο φιλόδοξο πρόγραμμα "Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες-νέο πρότυπο Ανάπτυξης". Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι, η δημιουργία πρωτοποριακής οικονομίας μέσω ισόρροπης, αειφόρου, περιφερειακής ανάπτυξης, η ανάδειξη ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της απομονωμένης κοινότητας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού, αφού θα βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους, αλλά και θα υπάρξει προστιθέμενη αξία και προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας./p>